Shihan in europa

Stand aktualisiert am 13.08.2020; Fragen bitte an Shihan Ossi Stock; shihanossi (at)aon.at

Shihan 7. Dan Janusz Bartlewski

Shihan 7. Dan Arno Sonderegger

Shihan 7. Dan Krzysztof Witkowski
Shihan 7. Dan Rudolf Bauer

Shihan 7. Dan Dan Kolmer

Shihan 7. Dan Monika Förster

Shihan 7. Dan Wojciech Gebicki

Shihan 7. Dan Christian Wolff

Shihan 7. Dan Heinz Scharrer

Shihan 7. Dan Christian Stock

Shihan 7. Dan Edi Pircher

Shihan 7. Dan Manfred Schaffner

Shihan 7. Dan Grzegorz Ziemkiewicz

Shihan 7. Dan Nikolaos Vournias „Nikos“

Shihan 7. Dan Leszek Zdrodowski

Shihan 7. Dan Michael Podgorschek

Shihan 7. Dan Christa Ichikawa

Shihan 7. Dan Yorgos Kollaros

Shihan 7. Dan Piotr Siadek

Shihan 7. Dan Nikolaus Zeininger

Shihan 7. Dan Elisabeth Zeininger

Shihan 7. Dan Leo Schendl

Shihan 7. Dan Peter Blaha

Shihan 7. Dan Zsolt Ribarszki

Shihan 7. Dan Zenon Slomski

Shihan 7. Dan Erwin Scholter

Shihan 7. Dan Antonio Falchi

Shihan 7. Dan Anton Steinlechner
Shihan 8. Dan Istvan Gabor

Shihan 8. Dan Herbert Nachlinger

Shihan 8. Dan Kamel Baatour
Shihan 8. Dan Maria Wohlfarter

Shihan 8. Dan Johann Kaiser

Shihan 8. Dan Jerzy Drozdowski

Shihan 8. Dan Robert Reichart

Shihan 8. Dan Ossi Stock

Shihan 8. Dan Krzysztof Witos

Shihan 8. Dan Rex Santoro

Shihan 8. Dan Walter Kreuzer
Shihan 8. Dan Wernfried Krieger

Shihan 9. Dan DOSHI Reinhard Simon

Shihan 9. Dan DOSHI Harald Libardi

Shihan 9. Dan Erhard Belonoz